droga_c

Carska Droga

Przy Carskiej Drodze znajduje się kilka ciekawych tras, a i ona sama zaliczana jest do najpiękniejszych zakątków Parku.

Z Goniądza najłatwiej udać się tam samochodem lub rowerem, a wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer. Należy kierować się na Osowiec-Twierdzę. Przejeżdżając przejazd kolejowy przed trasą Ełk–Białystok należy kierować się prosto, w kierunku Mężenina/Strękową Górę. Piechurzy podążają niebieskim szlakiem turystycznym.
Jadąc samochodem pamiętajmy o ograniczeniu prędkości, ostrzeżenia o łosiach nie są przesadne – wystarczy się rozglądać, aby pośród drzew lub na łące zobaczyć dostojnie kroczącego króla Biebrzy.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA – ZNAKI ZIELONE „WOKÓŁ FORTU IV TWIERDZY OSOWIEC – 4,5 KM”
Ścieżka znajduje się na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego BbPN, w odległości ok. 10 km od Goniądza, przy Carskiej Drodze.
Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe, porastające piaszczyste wydmy. Umożliwia zapoznanie się z wyglądem i historią Fortu IV twierdzy Osowiec, szatą roślinną ściśle związaną z tymi obiektami (roślinność rowu fortecznego oraz porastająca schrony), a także przyrodą borów sosnowych na tarasie wydmowym doliny. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element twierdzy, stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.

DPP_0020DPP_0027DPP_0028IMG_8705IMG_8659IMG_8694
Jak dotrzeć: po ok. 4 km od skrzyżowania z trasą Ełk–Białystok po lewej stronie znajduje się parking, zaś po przeciwnej tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas zwiedzania to2-4 godziny.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA – ZNAKI ZIELONE „BARWIK” 2,5 KM
Ścieżka znajduje się na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego BbPN, przy Carskiej Drodze.Biegnie wspólnie na odcinku 2,5 km ze szlakiem czerwonym Barwik–Gugny.
Atrakcje: Ścieżka prowadzi początkowo przez las iglasty, później liściasty, który z kolei przechodzi w zarośla, za którymi pojawia się otwarta przestrzeń turzycowisk. Idąc groblą można zaobserwować zjawisko tzw. strefowości poprzecznej Doliny Biebrzy. Na jednym z przystanków znajduje się wieża widokowa – duża możliwość obserwacji łosia, a po drodze ptaków gniazdujących i żerujących na bagnach (m.in. orliki, bieliki, sowa błotna). Ścieżka kończy się przy mostku na rzece Kosódce.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy parkingu w Uroczysku Barwik (1,5 km od Carskiej Drogi), ok. 20 km od Goniądza. Czas zwiedzania to 2-3 godziny.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA ZNAKI ZIELONE – „GROBLA HONCZAROWSKA” – 3,4 KM
Ścieżka znajduje się na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego BbPN, rozpoczyna się od szlaku niebieskiego przy Carskiej Drodze i prowadzi w głąb torfowisk w kierunku rzeki Biebrzy.
Atrakcje: Trasa prowadzi w głąb torfowisk w kierunku rzeki Biebrzy. Na końcu trasy znajduje się wieża widokowa przy łące tzw. „Batalionowej”, gdzie realizowany jest projekt czynnej ochrony przyrody, aby mogły tam tokować bataliony i prowadzić lęgi inne ptaki: czajki, rycyki, bekasy. W trakcie spaceru w przyległych rowach można zaobserwować siedliska bobrów, a wytrawny obserwator może odnaleźć tropy jenota, borsuka, czy lisa. Powrót odbywa się tą samą trasą.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy parkingu ok. 28 km od Goniądza. Czas zwiedzania to 2-3 godziny.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA – ZNAKI ZIELONE „DŁUGA LUKA” – 0,4 KM
Ścieżka znajduje się na obszarze Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego BbPN, przy Carskiej Drodze.
Atrakcje: Ścieżka to kładka, która prowadzi 400 m w głąb największego na Bagnach Biebrzańskich kompleksu torfowisk niskich. Las ciągnący się wzdłuż „Carskiej Drogi” otwiera się tu szeroką luką, odsłaniając widok na bezkresne turzycowiska. Dzięki drewnianej kładce i wybudowanych pomostach widokowych możemy z bliska obserwować faunę i florę biebrzańskich torfowisk niskich.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy Carskiej Drodze, ok. 30 km od Goniądza. Czas zwiedzania to ok. 1 godzina.