rower

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Królestwo dolin Biebrzy i Narwi to kraina bagien, ostoja łosia, raj dla miłośników ptaków, ciszy i spokoju. Teren ten jest bardzo rozległy i miejscami trudno dostępny, z uwagi na ciągnące się kilometrami rozlewiska rzek. Jednak dobrze oznakowane szlaki turystyczne pozwalają na dotarcie do najciekawszych miejsc w tym regionie. Trasa Green Velo prowadzi drogami asfaltowymi i gruntowymi, skrajem dolin Biebrzy i Narwi – objętych ochroną, jako parki narodowe i park krajobrazowy. Wiosną Biebrza i Narew tworzą malownicze rozlewiska, dlatego mogą zdarzyć się ograniczenia z przejezdnością trasy.

DPP_0001DPP_0002DPP_0003DPP_0004DPP_0006DPP_0007

Szlak Green Velo od Augustowa biegnie wzdłuż Kanału Augustowskiego, by następnie lewym brzegiem Biebrzy, przez Dolistowo i Goniądz, doprowadzić do dawnej twierdzy Osowiec (stacja kolejowa) z II połowy XIX wieku, która nigdy nie została zdobyta. Znaczna część tego szlaku, na tym odcinku, biegnie razem lub w pobliżu Podlaskiego Szlaku Bocianiego, wchodzącego w sieć szlaków Greenways.

DPP_0011DPP_0012DPP_0014DPP_0018DPP_0023DPP_0029

Kolejny etap to tak zwana „Carska Droga”, czyli stara droga, biegnąca od Osowca lewym brzegiem Biebrzy na południe do Góry Strękowej. Odcinek ten pozwala na obserwację rozległych bagien. Na trasie jest wiele punktów widokowych i kładek, prowadzących wśród łąk i bagien.

Więcej na stronie Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.